سامانه هوشمند ما از لحظه انتشار، با فواصل زمانی کوتاه وضعیت هر یک از انتشار ها را بررسی میکند و ضمن اطمینان از پخش دقیق آگهی، آماری نظیر تعداد ویو، لایک، کلیک ، متن تمامی کامنتها و . . . را ذخیره کرده و آگهی دهنده میتواند به صورت زنده وضعیت انتشار به همراه نمودار ها را به صورت آنلاین مشاهده کند.